Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coolmark heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder

Sinds 2011 is Coolmark BV door Lloyds Register Nederland gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder!

Vergelijking CO2 footprint 2017 en 2016

De CO2 footprint rapportage voor het kalenderjaar 2017 is wederom gepubliceerd. Coolmark B.V. stelt sinds 2011 een CO2 footprint op. In 2016 zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld voor de periode 2016 – 2018 en is 2015 als nieuw referentiejaar gekozen. Deze footprint geeft inzicht in de mate waarin Coolmark B.V. op weg is haar reductiedoelstellingen voor 2018 te behalen.

Coolmark ligt op schema vwb CO2 doelstellingen voor 2018

Uit het in maart 2018 gepubliceerde footprint rapportage CO2, blijkt dat Coolmark ruim op schema ligt om haar reductiedoelstelling voor de totale CO2 uitstoot per medewerker voor 2018 te behalen. Dit komt vooral doordat vanaf april 2017 100% groene stroom wordt ingekocht.

Ook is het gasverbruik gedaald, zowel in absolute zin, als per medewerper en per graaddag. De nieuwe instellingen van de heater begin 2017 in het magazijn lijkt te hebben geholpen. Ook zijn de instellingen op kantoor aangepast in de zomer van 2017.

De CO2 emissies van zakelijk verkeer zijn wel fors toegenomen. Zowel absoluut als per medewerker. Dit komt vooral door een stijging van het brandstofverbruik van de leaseauto’s. In 2017 waren in totaal 3 extra leaseauto’s (totaal 23) ten opzichte van 2016 doordat er meer verkoopmedewerkers in dienst waren. Dit verklaart voor een groot deel het stijgen van het aantal liters verbruikte brandstof.

Coolmark wil in 2018 aandacht geven aan brandstofverbruik door meer terugkoppeling van het verbruik aan de chauffeurs te geven. Lees het volledige CO2 footprint rapport 2017.

Keteninitiatieven

Coolmark is in juni 2013 participant geworden bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is met 2.000m² het concrete kenniscentrum voor duurzaam bouwen en informeert partijen uit de bouw- en vastgoed over alle relevante, actuele duurzaamheidaspecten. Voor meer informatie zie: www.icdubo.nl.

Coolmark wordt als participant actief deelnemer bij Meet & Greet bijeenkomsten en wordt betrokken bij duurzame coalities vanuit ICDuBo. In 2014 heeft Coolmark de activiteiten bij ICDuBo uitgebreid en producten ter beschikking gesteld om kennis over duurzame klimaatsystemen te vergroten.

Bij deze certificering is Coolmark naar tevredenheid begeleid door Zienergie, zij hebben de berekeningen en rapportages van de CO2 footprints uitgevoerd. Voor meer informatie zie: www.zienergie.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten, of zie:Verberg boodschap