Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

MVO prestatieladder

Hoewel Coolmark al vele jaren de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan hebben we deze werkwijze nooit aantoonbaar gecertificeerd.

Om dit principe beter te kunnen managen en onze activiteiten op dit vlak aantoonbaar en gestructureerd vorm te geven heeft Coolmark ervoor gekozen een certificeringstraject volgens de MVO prestatieladder te starten. De MVO prestatieladder is een praktische invulling van de ISO26000 en voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar en certificeerbaar te kunnen maken. Na een implementatieperiode van een jaar is afgelopen zomer de laatste horde genomen en heeft Notified Body LRQA Loyds ons het certificaat verleend voor trede 3.

Het principe van de MVO prestatieladder steunt binnen het principe van zorgdragen voor people, planet en profit op verschillende kernthemas. Deze kernthemas zijn: behoorlijk bestuur; arbeidsomstandigheden en volwaardig werk; mensenrechten; eerlijk zaken doen; consumenten aangelegenheden; milieu grondstoffen, energie, emissies; betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Coolmark heeft door certificering aangetoond over een beleid te beschikken op al deze gebieden en hierdoor op een positieve en verantwoorde manier te willen bijdragen aan onze maatschappij. De MVO prestatieladder steunt op het principe van optimaal contact met u. Mocht u daarom met ons van gedachten willen wisselen, dan nodigen wij u hiervoor van harte uit.

Wij zijn heel blij met deze mijlpaal en hopen dat dit certificaat nog meer waarde toevoegt aan onze relatie met u.

Voor meer informatie over de MVO prestatieladder kunt u terecht op www.mvoprestatieladder.nl.



Verberg boodschap