Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coolmark op stoom met CO2 reductie doelstellingen 2018

Vergelijking CO2 footprint 2017 en 2016

De CO2 footprint rapportage voor het kalenderjaar 2017 is wederom gepubliceerd. Coolmark B.V. stelt sinds 2011 een CO2 footprint op. In 2016 zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld voor de periode 2016 – 2018 en is 2015 als nieuw referentiejaar gekozen. Rapport geeft inzicht in de mate waarin Coolmark B.V. op weg is haar CO2 reductiedoelstellingen voor 2018 te behalen.

Coolmark ligt op schema vwb CO2 doelstellingen voor 2018

Uit de zojuist gepubliceerde footprint rapportage CO2, blijkt dat Coolmark ruim op schema ligt om haar reductiedoelstelling voor de totale CO2 uitstoot per medewerker voor 2018 te behalen. Dit komt vooral doordat vanaf april 2017 100% groene stroom wordt ingekocht.

Ook is het gasverbruik gedaald, zowel in absolute zin, als per medewerper en per graaddag. De nieuwe instellingen van de heater begin 2017 in het magazijn lijkt te hebben geholpen. Ook zijn de instellingen op kantoor aangepast in de zomer van 2017.

De CO2 emissies van zakelijk verkeer zijn wel fors toegenomen. Zowel absoluut als per medewerker. Dit komt vooral door een stijging van het brandstofverbruik van de leaseauto’s. In 2017 waren in totaal 3 extra leaseauto’s (totaal 23) ten opzichte van 2016 doordat er meer verkoopmedewerkers in dienst waren. Dit verklaart voor een groot deel het stijgen van het aantal liters verbruikte brandstof.

Coolmark wil in 2018 aandacht geven aan brandstofverbruik door meer terugkoppeling van het verbruik aan de chauffeurs te geven. Lees het volledige CO2 footprint rapport 2017.

Arnout Filé
Arnout Filé Tel: 06 536 41 313Verberg boodschap