Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coolmark Propaan Chillers en de EIA 2017

Ook in 2017 kunnen de Coolmark Propaan Chillers weer opgevoerd worden onder de eisen welke gesteld zijn in de Energie-investeringsaftrek (EIA), wat een interessante mogelijkheid is om een aanzienlijk deel van de investering fiscaal te verrekenen met de bedrijfswinst.

De EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Financiën en Economische Zaken (EZ). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit. U kunt profiteren van de EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost. U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl Als uw investering voor EIA in aanmerking komt ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA en u mag 55,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA- verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Mits toegepast voor Koeltoepassing met een maximale ruimte- of procestemperatuur van 16 ºC kunnen de Coolmark Propaan Chillers opgevoerd worden onder code 220212 van de Energielijst 2017. (Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie).

Naast uiteraard de toepassing van een 100% Natuurlijk Koudemiddel worden er zeer strikte eisen gesteld in de EIA m.b.t. de uitvoering van de installaties. De Coolmark Propaan Chillers voldoen hieraan en zijn bijvoorbeeld voorzien van een geïntegreerde Danfoss Frequentieregelaar t.b.v. de 1e leidende compressor, wat tevens resulteert in een zeer nauwkeurige én efficiënte capaciteitsregeling.

Een belangrijke eis is dat de luchtgekoelde condensor ontworpen is op maximaal 10K temperatuurverschil tussen de condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur. Bij dit punt (gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 30 ºC) mag het specifiek opgenomen (ventilator)vermogen van de condensor niet meer bedragen dan 21W per kW condensorvermogen. Gezien de standaardtoepassing van hoog efficiënte EC-ventilatoren van het fabricaat Ziehl Abegg is dit eenvoudig te realiseren.

Dankzij de toepassing van het intelligente Carel regelsysteem van de Chillers is het tevens mogelijk een weersafhankelijke regeling (vlottende condensordrukregeling) toe te passen welke in de EIA gesteld is op een minimum omgevingstemperatuur tot 13 ºC.

Als laatste eis gesteld in de EIA zijn de Coolmark Propaan Chillers standaard uitgevoerd met elektronische expansieventielen, welke er tevens voor zorgen dat er met een klein temperatuurverschil over de verdampers gewerkt kan worden, met als resultaat een substantieel hogere COP dan met een thermostatisch expansieventiel.

De uitgebreide range van de Coolmark Propaan Chillers welke in aanmerking komen voor de EIA loopt van 3 t/m 700 kW (-4 ºC/-8 ºC, Ta = 30 ºC). Tevens voldoen de Chillers nu al aan de SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) waarden welke gesteld zijn voor 2018! Met de Coolmark Propaan Chillers combineert u dan ook de beste voordelen qua efficiëntie en een Natuurlijk Koudemiddel.

Laat dit forse financiële voordeel dan ook niet onbenut voor uw klant en informeer naar de uitgebreide mogelijkheden welke Coolmark u kunt bieden met deze Propaan Chillers.

Gert van VugtTel: 0180 - 751 351Verberg boodschap