Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coolmark berekent haar CO2 Footprint

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een steeds belangrijker thema, ook bij ons. Daarom hebben wij het afgelopen jaar (2011) onze CO2 footprint berekend.

Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Elk bedrijf die hiermee bezig is maakt inzichtelijk hoeveel CO2 hun organisatie uitstoot. Door deze CO2 footprint is eenvoudig te zien waar CO2 uitstoot gereduceerd kan worden.

Om de CO2 footprint van Coolmark te verlagen worden de volgende maatregelen genomen:

  • Het aanschaffen van schone en zuinige autos en aandacht schenken aan zuinig rijden
  • Gasverbruik gebouw verminderen door aanschaf zuinigere installaties en optimalisatie gebouwbeheerssysteem
  • Energieverbruik verminderen door toepassen LED verlichting met diverse energiebesparende regelingen
  • Aanschaffen van energiezuinige PCs en reduceren van energieverbruik serverruimte
  • Mogelijkheden inkoop groene stroom onderzoeken
  • Mogelijkheden van de toepassing van PV panelen onderzoeken
  • Mogelijkheden van inkoop van biogas/groen gas onderzoeken

De volgende stap is het certificeren van Coolmark op de CO2 prestatieladder.

Een CO2 prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden met het verlagen van de CO2 uitstoot. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2 reductie.

Voor meer informatie kunt u hier het rapport CO2 footprint Coolmark BV 2011 downloaden. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op http://www.co2-prestatieladder.info.Verberg boodschap