Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Klaar voor 2016 met duurzame innovaties

Wij ervaren iedere dag dat de vraag groter wordt naar betrouwbare en duurzame oplossingen voor de utiliteitsbouw. Maar wel met de voorwaarde dat het comfort en bedrijfszekerheid is gewaarborgd en vanuit economisch perspectief de Total Cost of Ownership goed is.

De afgelopen maanden zijn er drie innovaties uitgebracht waarbij duurzaamheid, energiereductie en milieu een belangrijke rol spelen.

TripleAqua, heat cool and store in one go

De eerste innovatie is TripleAqua. TripleAqua is een Nederlandse uitvinding voor het koelen en verwarmen van utiliteitsgebouwen zoals kantoren, zorginstellingen, hotels en retail. De verwarming en koeling van het binnenklimaat is het grootste deel van het totale energieverbruik in Nederland. Er is hier dus veel te winnen als daar op bespaard kan worden. Het TripleAqua klimaatsysteem gebruikt tot 50% minder energie, is “state of the art”, biedt tevens het hoogst mogelijke comfort. Zo worden afhankelijk van de belasting de verschillende ruimtes onafhankelijk naar behoefte verwarmd of gekoeld.

TripleAqua maakt gebruik van laag temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling. In de warmtepomp zelf wordt restkoude en warmte hergebruikt en opgeslagen met Phase Change Materials (PCM) wat uniek is in de wereld. Ook belastende koudemiddelen zijn vervangen door het 100% natuurlijke PROPÆNE en er is 25% minder installatiemateriaal benodigd.

De afgifte van verwarming en koeling binnen in een gebouw wordt verzorgd door horizontale units geheel uit het zicht zodat het ook esthetisch zeer aantrekkelijk is. Omdat TripleAqua op basis van water werkt en 100% elektrisch is zijn combinaties met andere afgiftesystemen en energiebronnen onbeperkt: vloerverwarming en koeling, bodemopslag, laagwaardige restwarmte of –koude, stadswarmte, proceswarmte en koude en duurzame energiebronnen als zonne-, water- en windenergie.

De eerste drie TripleAqua projecten worden nu in gebruik genomen in Nederland, de projecten voor 2016 zijn in voorbereiding en er is ook veel internationale belangstelling. Daarnaast is TripleAqua genomineerd voor de VSK Award 2016 in de categorie energiebesparing.

Klik hier voor meer informatie over de TripleAqua.

Warmtapwater zonder gas met de Q-ton warmtepomp

Q-ton is de tweede innovatie. Dagelijks maken studenten uit Leiden in twee complexen gebruik van ruim 10.000 liter warm tapwater. Tapwater wat niet is gemaakt door een conventioneel gasgestookte boiler, maar gemaakt met een CO₂ lucht/waterpomp die dus geen fossiele brandstof nodig heeft.

DUWO is de grootste studentenhuisvester in Nederland en vooruitstrevend op het gebied van duurzaam renoveren. Een van de doelstellingen was om de CO₂ uitstoot en het energieverbruik per verhuurde kamer te verlagen, en dat is gelukt met de Q-ton van Coolmark.

Het unieke van de Q-ton is dat deze niet met het conventionele gas werkt maar 100% elektrisch is en toch veel zuiniger en duurzamer dan een traditionele gasgestookte installatie. De Q-ton heeft als energieomzetter CO₂. Door middel van het CO₂ kunnen er hoge watertemperaturen (90ºC) bereikt worden tegen een zeer gering elektraverbruik en dus lage kosten. Het jaarlijks gemiddeld rendement ligt rond de 430% en hiermee worden de doelstellingen dus ruimschoots bereikt.

Klik hier voor meer informatie over de Q-ton.

Propaan koeling, 100% natuurlijk

De derde innovatie richt zich op het gebruik van koudemiddelen in koelmachines. Het gebruik van een traditioneel koelmiddel, welke een hoge bijdrage heeft aan de opwarming van de aarde (uitgedrukt in GWP-waarde), wordt steeds meer uitgebannen. Echter 99% van alle klimaatinstallaties werken met deze middelen en worden dus nog dagelijks toegepast in gebouwen. Coolmark neemt zijn verantwoordelijkheid en brengt hier verandering in:

Europese wetgeving stuurt er op aan dat binnen 9 jaar er een reductie van 70% plaatsvindt van deze belastende koudemiddelen. Ondanks dat deze dus nog niet bij wetgeving verboden zijn is het wel belangrijk een volwaardig alternatief op de markt te brengen. Zeker gezien het feit dat de levensduur van een dergelijke installatie normaal langer is dan 9 jaar.

Coolmark is een van de eerste leveranciers in Nederland met een volledige productrange van koelmachines (36 tot 720 kW voor zowel proces- als klimaattoepassingen) die op het 100% natuurlijke koudemiddel Propaan werken. Maar ook het slimme ontwerp en de geavanceerde regeltechniek maken deze koelmachines tot een zeer aantrekkelijke en duurzame oplossing met een hoog rendement voor vele installaties.

Klik hier voor meer informatie over de Coolmark Propaan Chillers.

Huibert BaakTel: 06 - 51133178Verberg boodschap