Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Het CO2 event van Coolmark - investeren in de toekomst

Donderdag 9 april was het zover. Na veel voorbereidingen was de start van het eerste Coolmark CO2 event een feit. In het ‘Bomencentrum Nederland’ te Baarn werd door diverse toonaangevende leveranciers kennis uitgewisseld over het toepassen van CO2 als koudemiddel in koelinstallaties. De presentaties van Danfoss, Bitzer, Alfa Laval en Roller hadden tot doel meer inzicht te verschaffen in de in’s en out’s van de toepassing van CO2 als koudemiddel en een scala aan onderwerpen passeerden hierbij de revue. R&D medewerkers uit Denemarken, Italië, Zweden, Duitsland en Nederland waren samen gekomen om bij te dragen aan dit event.

Het CO2 event van Coolmark had een duidelijke focus op het onder de aandacht brengen van het gebruik van CO2 als koudemiddel in het algemeen. Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan, wat zijn de ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan, waar staan we op technologisch vlak, wat zijn de mogelijkheden op dit moment en waar zal de aandacht op gericht zijn de komende tijd. Dat de markt geïnteresseerd is in dergelijke materie blijkt uit de hoge opkomst. Alle beschikbare 140 stoelen waren bezet.

Namens Coolmark leidde de heer Arnout Filé het event in door het F-gassenbesluit Nr. 517/2014, in de EU van kracht sinds begin 2015, te bespreken. In dit besluit zijn strikte regels en doelen vastgelegd met betrekking tot de vermindering van het gebruik van koudemiddelen met een hoog GWP (F-gassen). Al in 2018 moet de totale hoeveelheid F-gassen met 37% worden verminderd ten opzichte van 2015. In 2030 mag nog maar 21% van de 2015 hoeveelheid worden gebruikt. Het belangrijke koudemiddel R404A is in veel stationaire installaties vanaf 2020 zelfs verboden! Naast deze “Phase Down” is de industrie ook in afwachting van aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van lekdichtheidscontroles, personeelscertificering, documentatie en administratie. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de ambitieuze milieudoelstellingen van de EU te bereiken. Het verminderen van de uitstoot van zogenaamde F-gassen is daarin een belangrijk traject. Hierdoor zullen natuurlijke koudemiddelen, HFO’s en HFO/HFK mengsels steeds belangrijker worden door hun lage GWP.

Bitzer produceert al meer dan 15 jaar CO2-compresssoren voor subkritische en transkritische toepassingen en heeft hiermee de leidende positie op de markt ingenomen. Om de markt te ondersteunen bij het vakkundig toepassen van CO2 als koudemiddel heeft Bitzer drie trainingscentra voor CO2-installaties in gebruik genomen. In São Paulo, Sydney en Rottenburg (bij Stuttgart) worden de Bitzer klanten opgeleid in theorie en praktijk. Het is dus niet vreemd dat Bitzer enthousiast reageerde op het verzoek van Coolmark om te participeren in het CO2 event. Voor de 2de spreker, de heer Oliver Javerschek een uitgelezen gelegenheid om een grote groep gemotiveerde installateurs te informeren. Een groot aantal aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in de optie parallelle compressie.

De heer Nicola Gattolin van Alfa Laval greep zijn kans om het publiek op de hoogte te brengen van de recentste ontwikkelingen op het vlak van luchtkoelers en gaskoelers. De heer Rolf Christensen ging dieper in op het toepassen van een platenwarmtewisselaars als gaskoeler. Een belangrijk aandachtpunt hierin is het pinchpoint.

De heer Andreas Binder van Roller ging dieper in op het ontwerp van luchtkoelers bij toepassing van CO2. De verschillen in ontwerp tussen bestaande koudemiddelen als R404A en CO2 kwamen ruimschoots aan bod.

Danfoss ziet op dit moment in de koeltechnische branche een aantal commerciële, maatschappelijke en wettelijke drijfveren die op dit moment sterk de trend bepalen. Deze zijn hoofdzakelijk: Kosten: Initiële kosten van een project, maar ook totale kosten gedurende de levensduur (TCO, of “Total Costs of Ownership”) Milieu: Hoe kan deze bedrijfstak haar verantwoordelijkheid hierin nemen, hoe zorgen we voor een leefbaar milieu, ook voor de generaties na ons? Energieverbruik: Hoe kunnen we dit reduceren, hoe kunnen we de keten efficiënter gebruik laten maken van de beschikbare energie? Veiligheid: Dit was, is, en zal altijd een bepalende factor blijven bij het het ontwerp, bouwen en onderhouden van koeltechnische installaties.

In het licht daarvan heeft Danfoss een specifiek technisch onderdeel bij een typisch industrieel koelproces onder de aandacht gebracht: heetgasontdooiing van industriële verdampers voor vriesgebruik. In sommige opzichten kan een aantal punten zeker geoptimaliseerd worden. Tevens hebben alle bovengenoemde drijfveren een zekere relatie met heetgasontdooiing.

De heer Joris Kortstee van Danfoss heeft dit onder de aandacht proberen te brengen door het ontdooiproces theoretisch te beschrijven. Vervolgens werd bekeken welke parameters mogelijk het ontdooiproces kunnen beïnvloeden. Daarna werd een theoretisch model getoond waarmee m.b.v. een meer optimale ontdooiing, mogelijke besparingen verwacht kunnen worden. Dit is uiteindelijk vergeleken met een praktijkvoorbeeld. Een voorbeeld is gegeven met NH3 als natuurlijk koudemiddel, maar zekere aspecten kunnen doorgetrokken worden voor CO2 als koudemiddel.

De heer Peter Bjerg van Danfoss heeft enige toepasbare ADAP-KOOL® regelaars toegelicht waaronder de compressor-/condensorregelaars (AK-PC 781, 783, 772) en celregelaar (AK-CC550A). Tevens heeft hij verteld met welke uitdagingen een installateur geconfronteerd kan worden bij toepassing van elektronische regelaars en hoe deze problematiek eenvoudig is te voorkomen. Ook om aan te tonen welke parameters gebruikt kunnen worden om de performance van een CO2 systeem te optimaliseren.

Voor de meeste sprekers was de beschikbare tijd van 30 minuten ontoereikend om alle mogelijkheden te kunnen benoemen. De doelstelling om koeltechnisch Nederland in beweging te krijgen om vanuit hun perspectief hiernaar te gaan handelen is in ieder geval bereikt. Aanzet tot inspiratie en/of ontwikkeling. Voor de ervaren CO2 installateur onder ons was het een mogelijkheid tot netwerken en om een open discussie aan te gaan met de ervaren sprekers.

Ook het heerlijke weer liet ons niet in de steek en heeft ervoor gezorgd dat ook de terrassen tussen de presentaties door en tijdens het diner goed waren gevuld. Als extra was er na afloop de gelegenheid een bezoekje te brengen aan de privécollectie markante Volvo’s van de locatie-eigenaar de heer Hans Blokzijl. Met zijn uitgebreide uitleg van zijn auto’s met diverse anekdotes van voormalige eigenaars gaf hij het geheel een extra vrolijke noot mee.

Alle presentaties zijn van onze internetsite te downloaden via www.coolmark.nl.

Het Coolmark CO2-team wil graag al haar leveranciers, dagvoorzitter de heer Slappendel, maar zeker ook de aanwezige installateurs graag bedanken voor hun bijdrage aan dit event. Door de vele positieve reacties denken wij met het event in een behoefte te hebben voorzien. Al met al een zeer geslaagde dag!

Indien u niet aanwezig kon zijn bij dit event, maar u wel meer informatie wenst betreffende CO2 installaties, of installaties ten behoeve van andere natuurlijke koudemiddelen zoals Ammoniak, Propaan, Butaan en dergelijke? Neem dan contact op met medewerkers van onze afdeling Techniek en Projecten. Zij ondersteunen u graag hierin.

Michael WillemseTel: 06 - 22947280Verberg boodschap