Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

CO2 is like a rocket

De markt voor CO2 installaties krijgt momenteel zeer veel aandacht en tijdens het schrijven van dit artikel hebben wij dan ook gezocht naar een titel die de lading zo veel mogelijk zou dekken. De titel is een kreet die tijdens de afgelopen Coolmark-Danfoss trainingsdagen een prominente plaats heeft gekregen. Zo is niet alleen de markt van CO2 koelinstallaties de afgelopen jaren sky-high gestegen, in de training werd ook uitgelegd dat het koudemiddel technisch gezien nogal heftig kan reageren. Daarnaast is de wetgeving die het gebruik nog verder gaat stimuleren figuurlijk door de verschillende instanties in Brussel heen geschoten.

Om maar gelijk met het laatste nieuws over Brussel in huis te vallen:
De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft op 12 maart jl. in grote meerderheid vóór een compromis 'deal' gestemd over de nieuwe EU-Fgas verordening. Deze stemming was een uitvloeisel van de deal die op 16 december 2013 door de lidstaten was uit onderhandeld. De deal moet nu enkel nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van Europa voordat het in werking treedt. Deze goedkeuring is voorzien in het voorjaar 2014. Daarna zal de verordening worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zal 20 dagen later in werking treden. De nieuwe regels zullen worden toegepast met ingang van 1 januari 2015.

Globaal steunt de nieuwe wet op een tweetal pijlers:

  • Reduceren van de hoeveelheid geproduceerde HFKs;
  • Restricties in de nieuwbouw en onderhoud van bepaalde installaties.

Met betrekking tot het eerste punt zal de productie van koudemiddelen tot aan 2030 steeds verder worden teruggebracht. Het tweede punt heeft er betrekking op dat ter ondersteuning van dit beleid per onderstaande data bepaalde verboden zullen worden ingevoerd.

Al met al verwachten wij dat er de komende jaren ingrijpende veranderingen in de koeltechnische branche zullen optreden met nieuwe technieken en nieuwe koudemiddelen.

De afgelopen jaren is er in de industrie en supermarktbranche veel ervaring opgedaan met CO2. Bij de installateurs die andere koeltechnische branches bedienen zijn de reacties echter sterk wisselend. Reacties die wij de afgelopen tijd te horen hebben gekregen zijn o.a:

  • Wij hebben hier niets mee van doen, het betreft alleen supermarkten, onze koel- en vriescel installaties niet;
  • CO2 is gewoon een ander koudemiddel met wat hogere drukken, verder is er weinig spannends;
  • Wij bieden en plaatsen gewoon R404A installaties, zodra er later problemen ontstaan gaat de kassa weer opnieuw rinkelen.

Maar de meest voorkomende zijn toch wel:

  • Wij laten het op zijn beloop, laat eerst de grote jongens maar de kastanjes uit het vuur halen, wij branden er onze vingers voorlopig niet aan;
  • Wij willen wel, maar we weten niet waar te beginnen.

Voor een deel zijn dit natuurlijk begrijpelijke reacties. De vraag is echter, hoe lang het nog is vol te houden om op deze wijze de strategie van je bedrijf uit te zetten. Wil je in de toekomst nog bestaansrecht hebben als koeltechnisch installateur dan verwachten wij dat je, gebaseerd op wat we nu weten, toch de technieken van dit koudemiddel zult moeten beheersen.

Gelukkig zijn er steeds meer koeltechnische installateurs actief in het CO2 segment.

Ook zijn er installateurs die bij ons te raden gaan wat ze moeten ondernemen om voorbereid te zijn op de toekomst. Coolmark heeft hierop geanticipeerd door een 3-daagse training te verzorgen in samenwerking met Danfoss in Denemarken. Sommige installateurs hadden al enige kennis van CO2, voor een andere was dit geheel nieuw.

Gedurende de training kwamen zeer interessante kwesties aan bod, zoals welke installatie het meest geschikt is bij welke toepassing, subkritisch (cascade DX of pompsysteem), hybride installaties of volledig transkritisch? Welke drukken, welke hoofdcomponenten en welke regelapparatuur? Noodkoeling of niet? Waarom altijd een terugslagklep parallel over een afsluiter? En waarom mag je CO2 absoluut niet inblokken? Waarom altijd elektronische regelapparatuur? Is mechanische regelapparatuur niet mogelijk? Kan een transkritische installatie ook subkritisch draaien en waar ligt dit kantelpunt? Welke afblaasbeveiliging(en) en gasdetecties zijn er beschikbaar? En wat bedoelt men eigenlijk met de uitspraak CO2 is like a rocket?

Het belangrijkste is te weten dat er bij een (standaard) HFK installatie er altijd een noodstop aanwezig is die bij calamiteiten gebruikt kan worden. Bij CO2 installaties is deze knop natuurlijk ook aanwezig, echter, als je niet voorbereid bent, begint het dan pas spannend te worden.

Als je weet hoe dergelijke installaties werken en waar je op dient te letten en/of rekening mee te houden zijn het zeker beheersbare installaties die voldoen aan onze wensen en eisen. Er zijn wel enige spelregels die wij in ogenschouw moeten nemen. Zo wordt de systeemkeuze voor een groot deel bepaald door de plaats waar de installatie is opgesteld.

Coolmark wil in samenwerking met Danfoss graag trainingen in Nederland verzorgen. Mocht u nu ook geïnteresseerd zijn in een dergelijke training en/of graag van gedachten willen wisselen met één van onze collegas over een mogelijk toepasbare installatie, dan maken wij graag met u een afspraak voor een bezoek.

Coolmark heeft alle benodigde componenten reeds in haar pakket opgenomen, uiteraard ook ten behoeve van andere natuurlijke koudemiddelen. Mocht u echter meer geïnteresseerd zijn in compleet opgebouwde compressorinstallaties, dan kunnen wij ook deze optie u aanbieden.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming anticipeert Coolmark op de veranderende wetgeving en zet zich in voor een beter milieu, u toch ook!?

 
Michael WillemseTel: 0180 - 751 359Verberg boodschap