Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

MVO update: doelstellingen

Begin 2016 heeft Coolmark een vijftal prestatie-indicatoren over de afgelopen 5 jaar onder de loep genomen.

  • De totale CO2 uitstoot gemeten in ton CO2/fte in 2015 was 5,4, dit is 11,5% lager in vergelijking met 2011 toen deze nog 6,1 was.
  • Het elektraverbruik gemeten in kWh/fte was in 2015 3586, terwijl dit in 2011 nog 3950 was, hier dus een daling van 9,7%.
  • Het gasverbruik verwarming gemeten in m3/fte kwam in 2015 uit op 659, een daling met maar liefst 22,5% in vergelijking met 2011 toen dit nog 831 was.
  • Het gasverbruik verwarming gemeten in m3/graaddag daalde van 18,5 in 2011 naar 14,6 in 2015, hier dus een daling met 21,1%.
  • De CO2 uitstoot zakelijk verkeer, gemeten in ton CO2/fte is gedaald met 8,0%, van 2,5 in 2011 naar 2,3 in 2015.

We kunnen concluderen dat Coolmark goed aan de weg timmert!

Patrick van LeeuwenTel: 0180 - 751 316Verberg boodschap