Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Nieuwe energielijst (EIA) 2016

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft op 30 december 2015 de Energielijst 2016 gepubliceerd. In deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen opgenomen die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek. De EIA-regeling voor 2016 treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

T.o.v. 2015 zijn wat wijzigingen doorgevoerd, enkele van de voor onze sector belangrijkste wijzigingen zijn hieronder kort samengevat.

Aftrekpercentage stijgt

In het Belastingplan 2016 is bepaald dat voor 2016 het aftrekpercentage van de Energie Investeringsaftrek stijgt van 41,5% naar 58%. Daarmee stijgt het gemiddelde netto voordeel van circa 10% naar 14%.

Koel- vriesinstallaties

Bij de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie is een aantal zaken aangepast. De capaciteit en het specifiek opgenomen vermogen van de condensor worden beide bepaald bij een temperatuurverschil van 10K tussen condensatie- en omgevingstemperatuur. Dit gebeurt op basis van de nominale waarden (geïnstalleerde vermogens) en een gedefinieerde omgevingsconditie. De nieuwe eis van maximaal 21W/kW bij 10K komt overeen met de oude eis van maximaal 14W/kW bij 15K.

Om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt wordt de gaskoeler bij de transkritische koel- en/of vriesinstallatie gedimensioneerd bij maximaal 2K temperatuurverschil tussen gaskoeleruittredetemperatuur en omgevingstemperatuur.

Om de kosten voor elektronische expansieregelingen, verdampers en eventuele EC-ventilatoren in koel- en vriesmeubelen beheersbaar te houden, komt voor deze onderdelen maximaal € 700 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen van de koelcompressoren in aanmerking. De capaciteit en het specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler worden nadrukkelijk bepaald op basis van de nominale waarden (geïnstalleerde vermogens), en niet in het werkpunt (operational data).

De volledige EIA 2016 lijst, inclusief een volledige opsomming van de wijzigingen t.o.v. 2015 is te downloaden van de website van de NVKL (www.nvkl.nl) of van de RVO (www.rvo.nl). Mocht u vragen hebben m.b.t. bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Gert van VugtTel: 0180 - 751 351Verberg boodschap