Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Reflok® aluminium leidingsysteem in de praktijk

In de Coolmark info van afgelopen februari en augustus 2015 berichtten wij u uitgebreid over aluminium leidingsystemen met perskoppelingen van Reflok©. De specificaties en voordelen van Reflok© hebben wij onderstaand nog even kort onder elkaar gezet.

  • Constante kwaliteit van de verbinding, minder faalkosten door lekkages/storingen. De leidingen en appendages zijn van hetzelfde fabricaat en hierdoor naadloos op elkaar afgestemd.
  • Door de persverbindingtechniek is solderen niet meer nodig, de verbindingen zijn schoner en veiliger te maken.
  • Er vindt door solderen vervuiling plaats in het leidingsysteem, ook wanneer er onder stikstof wordt gesoldeerd en wordt gespoeld, zal er altijd nog een vorm van vervuiling zijn. Met Reflok® zijn de verbindingen 100% schoon. Schade aan gevoelige componenten in het koelsysteem wordt voorkomen (m.n. compressoren en expansieventielen)
  • Reflok® verbindingen zijn snel en eenvoudig te maken. U bespaart hiermee op arbeidskosten. Daarnaast is specifieke soldeerervaring en –kunde niet benodigd, u kunt hierdoor flexibeler omgaan met de inzet van uw personeel.

Na de introductie van het Reflok® systeem op de installatiebeurs in Hardenberg was het gezien de reacties niet verwonderlijk dat Reflok® snel zijn intrede zou doen op de werkvloer.

Post Airconditioning, gevestigd in Hattemerbroek, heeft bewust gekozen om Reflok® toe te passen omwille van de montagesnelheid en de eenvoudige verbindingstechniek, dit alles met een kwalitatief technisch en visueel hoogwaardige eindresultaat. Voor Post Airconditioning is dit pilotproject reden om een volgend project weer met Reflok® uit te voeren.

Roel Post van Post Airconditioning: het Reflok® systeem werkt eenvoudig, snel en schoon. Vandaar dat het voor ons een bewuste keuze was om dit bij onze opdrachtgever aan te bieden. Er is inmiddels voor gekozen om Reflok® bij een volgend project weer toe te passen. Uitstekend systeem en een goede keus.

Voordelen van de toepassing van Reflok® zijn er legio, echter het vermijden van werken met open vuur is, zo merken wij uit de praktijk, wel een zeer belangrijk punt, solderen valt onder de categorie brandgevaarlijke werkzaamheden (samen met dakbedekkingswerkzaamheden, lassen , slijpen en verf-afbranden). Deze categorie staat in de top-5 van brandoorzaken, 14% van alle branden wordt veroorzaakt door brandgevaarlijke werkzaamheden, dit is zelfs vaker dan brand veroorzaakt door koken (11%).

Met name bij opdrachtgevers in de chemie en petrochemie, maar ook in de ICT/Data (data-centers) en de energiesector, is het vermijden van open vuur tijdens werkzaamheden een zeer belangrijk pluspunt. We zien dat opdrachtgevers in deze sectoren huiverig zijn voor het gebruik van open vuur en vaak niet onterecht zo blijkt uit de recente brand bij Chemelot Geleen. Wanneer u, als koeltechnisch installatiebedrijf, een goed alternatief kunt bieden met een hoogwaardig leidingsysteem als Reflok® zal dit zeker een voorsprong opleveren ten opzichte van uw concurrent.

We zien anderzijds dat de koeltechniek nog moet wennen aan een alternatieve techniek zoals Reflok®. Wij kunnen vanuit Coolmark dan ook verregaande ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij de selectie van de benodigde materialen en/of het gebruik van het benodigde (pers)gereedschap.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Henk de Visser; Verkoop binnendienst: 0180 - 751343, of Ralph Koster; Sales Engineer Koudetechniek: 06 – 23825507.

 
Ralph KosterTel: 06 - 23825507Verberg boodschap