Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Verslag van het 2e Coolmark Klimaat Event

Donderdag 10 november jl. was het 2e Coolmark Klimaat Event met als thema “Natuurlijk koudemiddel, een kans of een bedreiging? Tijdens dit Event zijn er een 4-tal presentaties verzorgd over de toekomst van koudemiddelen in de utiliteit. Belangrijke aspecten waren wetgeving, trends en behoefte van gebruikers, gebouweigenaren en investeerders (uw klanten!). Het Event werd gehouden bij Aeres Tech in Ede (voorheen PTC+), een inspirerende omgeving die bol staat van klimaat- en koudetechniek.

Graag delen wij in het kort enkele belangrijke onderwerpen.

Koudemiddel

Arnout Filé geeft een overzicht van het gebruik en het effect van koudemiddel met een hoge GWP waarde. Wat is de impact van de HFK’s op het milieu, wat zegt de Europese wetgeving en wat doet men wereldwijd. Een voorzichtige schatting laat zien dat de helft van alle ooit wereldwijd geproduceerde koudemiddelen nu in de atmosfeer zit! De koudemiddelentransitie van chemische naar natuurlijke koudemiddelen heeft een groot effect op onze branche maar is vooral een kans. Duurzaam, energiebesparing, maatschappelijke druk en MVO zorgen er voor dat steeds meer opdrachtgevers vragen naar een natuurlijk koudemiddel.

Propaan Chillers

Een andere trend die te zien is, is het gebruik van water. Het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in combinatie met energietransport via water neemt toe. Gert van Vugt legt uit dat Propaan als koudemiddel (GWP=3) ideaal samenwerkt met water als energiedrager in een gebouw. Om deze reden heeft Coolmark dan ook een eigen lijn Propaan Chillers op de markt gebracht in de range van 5 tot 1.340 kW. Een 100% veilige Plug and Play oplossing waarvan COP 25% hoger in vergelijk met R410A. De Coolmark Propaan Chiller is dus substantieel energiezuiniger met een 100% natuurlijk koudemiddel.

TripleAqua klimaatsysteem

Maar Coolmark gaat verder. Niet alleen koeling maar ook verwarming kan zeer efficiënt met natuurlijke koudemiddelen. TripleAqua is het meest innovatieve klimaatsysteem op de markt voor kantoren, hotels en zorgcentra, vertelt Huibert Baak. Een totaal concept voor koeling en verwarming waarbij duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort centraal staan. Dit is nodig om aan de vraag van klanten te voldoen maar ook aan de BENG wetgeving van 2020 (BENG is de vervanger van de huidige EPC). Het klimaatsysteem in een kantoor verbruikt nu ca. 68% van alle energie, en hier kan onze branche iets aan doen. Zo werkt TripleAqua met een interne energieopslag, hoog temperatuur koeling en laag temperatuur verwarming. Resultaat: een COP die oploopt tot 10 met een natuurlijk koudemiddel (GWP=3).

Warm tapwater met de Q-ton

Waar Coolmark zich vroeger richtte op binnenklimaat en koudetechniek wordt de vraag naar innovatieve en duurzame warm tapwatersystemen steeds groter. In zorginstellingen en hotels is de warm tapwaterinstallatie de op één na grootste energieverbruiker. De energiebron is vaak aardgas een fossiele brandstof en steeds minder wenselijk. Daarbij is de omzetting van gas naar warm tapwater anno 2016 in vergelijk met warmtepomptechniek niet echt efficiënt te noemen. Ook hier blijkt dat een natuurlijk koudemiddel uitkomst biedt. Door gebruik te maken van CO2 als koudemiddel kan je zeer energiezuinig warm tapwater tot 90ºC maken zelfs bij -10ºC (of lager), vertelt Bart Tabbers. CO2 heeft een GWP waarde van 1 en werkt met hoge drukken, hierdoor is het maken van warm tapwater eenvoudig geworden. Omdat ook deze installatie een Plug and Play principe hanteert is dit door iedere installateur makkelijk te installeren. Resultaat: een energiebesparing en CO2 reductie van bijna 60% is in de praktijk bewezen. Dit alles zonder gas!

Samenvatting

De markt vraagt steeds meer om toekomstbestendige oplossingen die het verschil maken op het gebied van duurzaamheid, exploitatie en comfort. Coolmark heeft samen met de installatiebranche alle tools in handen om hier invulling aan te geven. Natuurlijk koudemiddel is dus geen bedreiging maar een kans!

Huibert BaakTel: 06 - 51133178Verberg boodschap