Coolmark B.V.

Zweth 6, 2991 LH Barendrecht
Postbus 393, 2990 AJ Barendrecht

Tel: +31 (0)180 751 300
Fax: +31 (0)180 751 305

E-mail: info@coolmark.nl

Customer Service

Tel: +31 (0)180 751 390
E-mail: cm-customerservice@coolmark.nl

Verkoop Binnendienst Klimaattechniek

Tel: +31 (0)180 751 360
E-mail: info@coolmark.nl

Verkoop Binnendienst Koudetechniek

Tel: +31 (0)180 751 340
E-mail: info@coolmark.nl

Projecten

Tel: +31 (0)180 751 350
E-mail: cm-projecten@coolmark.nl

Service & Techniek

Tel: +31 (0)180 751 370
E-mail: cm-SenT@coolmark.nl

IBAN NL40ABNA0504867962
Kvk nr. 24151651
BTW nr. NL.0068.21.601.B01

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

De PED (Pressure Equipment Directive)

In de Richtlijn Drukapparatuur - oftewel PED - zijn nieuwe voorschriften vastgelegd met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en keuring van drukapparatuur die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht.

De PED bevat essentiële veiligheidseisen ten aanzien van gevaren als gevolg van druk voor producten en installaties (o.a. koel- en vriesinstallaties). Vanaf 29 mei 2002 valt alle apparatuur met een maximale toelaatbare druk groter dan 0,5 bar onder deze richtlijn. Als bewijs dat een apparaat voldoet aan de PED wordt het voorzien van een CE-markering en begeleid door een EG-verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring).

Toepassingsgebied van de PED

Wil men de PED naleven, dan moet eerst worden nagegaan of de drukapparatuur wel onder het toepassingsgebied van de PED valt. De richtlijn geldt voor de fabrikanten van:

Vaten

Behuizingen, ontworpen en gebouwd om stoffen onder druk te bevatten, inclusief hun directe accessoires, tot en met de aansluiting op andere apparatuur.

Leidingen

Pijpen en buizen voor het transport van stoffen die druktoestellen met elkaar verbinden om samen in een druksysteem te worden geïntegreerd.

Veiligheidsinstrumenten

Toestellen, ontworpen om drukapparatuur te beschermen tegen het overschrijden van de toegelaten limieten (zoals veiligheidsventielen).

Onder druk staande appendages

Voorzieningen met een operationele functie waarvan de omhulling onder druk staat (bijvoorbeeld kleppen en regelapparatuur).

Samenstellen

Verschillende, door de fabrikant of installateur geassembleerde drukapparaten die een geïntegreerd en functioneel geheel vormen. Volgens de hierboven vermelde definities dekt de PED het volledig pijpleidingsysteem, vaten, kleppen, veiligheidskleppen en veiligheidsschakelaars in een koelsysteem.


Download PED certificatenVerberg boodschap